Референции

„Моделите, със своята реалистичност, оказваха желаното въздействие върху публиката по време на пресконференции и различен тип представяния.“
Зелени Балкани – Стара Загора, 2013

„Николай Тодоров осигури за продукцията „300 – Възходът на империята“ набор от восъчни пластики, отличаващи се със сложност и красота на изработката. Пластиките представляваха богато украсени съдове за пиене и подноси за храна, които бяха използвани в поредица от сцени, заснети в двореца на цар Дарий и залата за приеми на Артемизия.“
Nu Boyana EX3, 2013.

„Представените елементи на природното богатство на защитената територия – птици, животни, местообитания – в максимална степен отговарят на естествените видове. В диорамите умело бяха съчетани естествени и изкуствени елементи, без визуална възможност за тяхното разграничаване.“
Дирекция на природен парк „Българка“, 2013.

„3D макета на остров Персин и макетите на птиците са изработени качествено. Макетът на острова е направен в мащам и отразява действителния релеф. Г-н Тодоров проявява изключително професионално отношение, има много добри познания за флората и фауната, подхожда творчески към задачите и резултатите, които постига, са отлични.“
Дирекция на природен парк „Персина“, 2013.

„Моделите на животните и птиците са съчетани умело с елементи от ландшафта на Сакар планина. Удовлетворени сме в пълна степен от сътрудничеството с „Арт Модел“ ЕООД.“
Зелени Балкани – Стара Загора, 2015.